Z nami będziesz bezpieczny

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny staje się co raz częściej alternatywą dla ochrony fizycznej . Do wprowadzenia zmian skłaniają klientów głównie czynniki ekonomiczne, jednak dzięki nieustannemu rozwojowi technologii usługa ta skutecznie potrafi zastąpić, a nierzadko przewyższa skutecznością pracownika ochrony.

Możliwość zdalnej obserwacji obrazu z kamer w połączeniu z systemem SSWiN, dodatkowo wspierana nowoczesną analityką obrazu zapewnia skuteczny nadzór chronionego obiektu.

Zdalne monitorowanie umożliwia również weryfikację zasadności wysłania grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału alarmowego lub ostrzeżenia głosowego intruza znajdującego się na terenie chronionym.

Monitoring wizyjny

OFERUJEMY:

  • Możliwość ograniczenia lub rezygnacja z ochrony fizycznej,
  • Reakcja operatora SMA i podjęcie odpowiednich działań,
  • Znaczące oszczędności z powodu redukcji wyjazdów grup interwencyjnych do fałszywych alarmów,
  • Możliwość dostosowania systemu CCTV działającego na obiekcie,
  • Dokumentacja działań operatora,
  • Dostęp przez przyjazną aplikację stacjonarną i mobilną.